Facebook Image

Beste ouders,

 

De GO! campus Genk biedt kwaliteitsvol onderwijs aan voor kinderen van 12 tot 19 jaar.

Op de campus biedt ALTEA zowel ASO als TSO/BSO richtingen (harde sector) aan.

 

 

In onze school wordt naast het docerend lesgeven sterk de nadruk gelegd op een onderwijsvorm gebaseerd op begeleid zelfstandig leren. Activerend onderwijs en doceren wisselen elkaar af en bieden de leerlingen een uitdaging om de leerstof onder de knie te krijgen.  Via projectwerking worden de jongeren gestimuleerd tot een kritische leerhouding en zelfevaluatie. Door middel van efficiënte feedback (m.b.v. Smartschool en Skore) en een communicatieve, op vaardigheden en ICT gestoelde didactische ondersteuning gidst de leerkracht hen doorheen het leef- en leerproces binnen en buiten de klas. De persoonlijke ontwikkeling van talenten en het wederzijds respect tussen leerkracht en leerling vormen de fundamenten van dit proces.

In de TSO/BSO richtingen krijgen de leerlingen via gespecialiseerde, praktijkgerichte opleidingen en stages van o.a. VDAB, LIMTEC, RTC, … de kans om de nieuwste technologische evoluties in de industriële sector te volgen.

Leerkrachten en leerlingen staan op onze school dicht  bij elkaar, wat zorgt voor een hogere graad van welbevinden. Kortom: ALTEA zorgt voor leerlingen die zich, in deze turbulente maatschappij, goed voelen en klaar staan om na het afstuderen een hogere opleiding te volgen of om hun beroepscarrière te starten.